http://www.transtex.transver.pl sklep
TRANSVER spó?ka z o.o. w Zakrzewie jest nowoczesnym, elastycznym i stale rozwijajacym si?  zak?adem zatrudniaj?cym ponad  50 dobrze wykwalifikowanych pracowników. Posiadamy nowoczesny park maszynowy przystosowany do wykonywania wszechstronnej produkcji odzie?owej z dzianin oraz filtrów przemys?owych.

Podczas wieloletniego do?wiadczenia w produkcji artyku?ów odzie?y wierzchniej i bielizny z dzianin na eksport, firma zdoby?a uznanie u klientów.
 
Od 2007 roku firma rozszerzy?a dzia?alno?? o produkcj? mebli tapicerowanych.

Wysoka jako?? i krótkie terminy realizacji zamówie? pozwalaj? nam utrzyma? sta?e kontakty z wymagajacymi klientami. W swojej wieloletniej dzia?alno?ci posiadamy bogate do?wiadczenie we wspó?pracy z takimi firmami jak: